Bước 1: khảo sát địa hình và chọn vị trí lắp đặt.

Đây là bước rất quan trọng trước khi chúng ta tiến hành lắp giàn phơi thông minh. Do trần giập cấp có đặc thù là có nhiều cấp, do vậy trước khi lắp bộ phận kĩ thuật sẽ phải xem lắp vị trí nào phù hợp nhất, tiện lợi và dễ dàng sử dụng nhất. Như hình bên dưới đây, bộ phận kĩ thuật của gianphoithongminhvietnhat.vn đã xác định vị trí phù hợp cho hai thanh phơi, một thanh ở dầm trên và một thanh ở dưới.

Bước 2: Lắp đặt bộ tay quay (bộ tời), và các buli của ròng rọc

Với vị trí của giàn phơi đã xác định, chúng ta xác định đến chỗ lắp bộ tời và buli dẫn hướng cho phù hợp nhất. Do trần bê tông giật cấp có đặc thù riêng của mình nên mỗi hình dạng của trần khác nhau ta sẽ có những phương án khác nhau. Tôi xin trình bày một phương án cụ thể ứng với hình ảnh mà các bạn vừa nhìn thấy.

Do ta sẽ lắp một thanh phơi trên dầm và một thanh dưới dầm, nên buli dẫn hướng ta phải cắt làm đôi, xác định vị trí lắp 2 buli dẫn hướng và bộ tời sao cho bộ tời sẽ thẳng với cả hai buli dẫn hướng theo chiều đứng. Một buli ta lắp trên dầm và một buli dưới dầm sao để khi đi hoạt động dây cáp sẽ không cọ xát vào nhau dẫn. Sau khi lắp xong buli dẫn hướng ta tiến hành lắp buli kép và buli đơn. Đánh dấu những vị trí sẽ lắp buli kép, buli đơn, sau đó dùng khoan bê tông và vít cố định lại các buli lên trần.

Bước 3: Đi dây cáp và lắp thanh phơi

Đi dây cáp cho giàn phơi thông minh trần bê tông giật cấp cũng sẽ giống các loại mái trần khác, chỉ khác là giờ buli dẫn hướng đã tách làm đôi ở 2 vị trí khác nhau. Trước tiên ta gỡ cuộn dây cáp một cách cẩn thận tránh làm rối cáp, gập cáp, gập đôi một sợi dây cáp sau đó luồn qua rãnh của buli dẫn hướng. Tiếp theo ta luồn cả hai đầu dây của 1 sợi cáp qua buli kép. Từ 2 đầu dây cáp ra ở buli kép, ta lấy một sợi luồn tiếp qua buli đơn, và luồn tiếp từ buli đơn xuống đai ống treo thanh phơi; sợi còn lại ta luồn thẳng từ buli kép xuống đai ống treo thanh phơi. Dây cáp thứ hai cho thanh phơi thứ hai ta luồn tương tự. Sau đó ta lắp thanh phơi và căn chỉnh đai ống (đai ống là chi tiết để nối dây cáp và thanh phơi), trên đai ống có lỗ để luồn cáp và vít để giữ thanh phơi. Cuối cùng ta nối đầu dây cáp ở bộ tời vào hai đầu giữa của hai dây cáp ở hai buli dẫn hướng..

Rate this page
DMCA.com Protection Status